Oferta

Kationit Purolite C100-E

 

 

Zastosowanie:
Purolite C – 100E jest konwencjonalną żelową, polistyrenową żywicą kationowymienną o dużej pojemności, w postaci kulek, mającą zastosowanie w domowych i przemysłowych urządzeniach do zmiękczania wody. Usuwa jony powodujące twardość np. wapń i magnez, zastępując je jonami sodu. Gdy złoże ulega wyczerpaniu i jony powodujące twardość przedostaną się do wycieku, pojemność odnawia się poprzez regenerację roztworem soli kamiennej. Osiągnięta pojemność zależy w dużej mierze od ilości soli użytej do regeneracji. Purolite C – 100E również usuwa rozpuszczone żelazo, mangan i zawiesiny poprzez działanie filtrujące złoża.
 

Właściwości fizyczne i chemiczne
Struktura polimeru polistyren żelowy

Grupy funkcyjne

R-SO3-
Forma fizyczna sferyczne przezroczyste ziarna

Maksymalna temperatura pracy

150°C
Zakres pH

0-14 twardość

6-10 praca

 

 

Żywica Amberlite IR 200 Na

 

 

Zastosowanie:
Do zmiękczania i do demineralizacji wody w układach regeneracji współprądowej. Przeznaczona do zastosowań przemysłowych i specjalnych, takich jak: farmaceutyczne, przetwórstwo żywności, czy do uzdatniania wody pitnej.


Działanie:
Żywica charakteryzuje się doskonałą odpornością fizyczną, chemiczną i cieplną; wykazuje dobrą kinetykę wymiany jonowej oraz wysoką zdolność wymienną. Robocza zdolność wymienna zależy od wielu czynników, takich jak np. skład fizyko-chemiczny wody czy dawka regeneranta.

 

Właściwości
Postać fizyczna bursztynowe ziarenka

Całkowita zdolność wymienna

>2,0 val/l
Wielkość ziarna efektywna >430 µm

Zdolność utrzymania wilgoci

44 do 49%

 

 

Żywica PMB101-2 złoże mieszane MB demineralizujące

 

 

Zastosowanie:
Złoże stosowane może być do uzdatniania wody spożywczej i technicznej. Usuwa z wody aniony i kationy. Zalecane jest, aby woda do demineralizacji, poddana była wcześniej uzdatnianiu metodą odwróconej osmozy. Złoże o znakomitych parametrach fizyko – chemicznych. Wykazuje bardzo dobrą stabilność termiczną i dużą zdolność jonowymienną.

 

Typowe zastosowanie złoża demineralizującego to:
• woda do celów laboratoryjnych
• woda demineralizowana do sprzętu stomatologicznego i innego medycznego
• woda DEMI do akwarystyki morskiej
• woda do mycia okien (woda nie pozostawia zacieków, smug itp.)
• produkcja wody do celów produkcyjnych
 

Właściwości
Postać fizyczna sferyczne perełki

Wielkość cząsteczek

0,3 - 1,2 mm
Woda po uzdatnieniu 0,1 - 1,5 mikrosimens/cm

Gęstość nasypowa

730 g/l

 
Kontakt
ul. Krotoszyńska 152
63-400 Ostrów Wlkp.
tel., fax: (62) 738 13 86
tel. serwis: 501 463 931
biuro@filtry-woda.pl
Realizacje
filtry do wody ostrów,filtry do wody pleszew,filtry do wody jarocin,filtry do wody kalisz,filtry do wody konin,filtry do wody krotoszyn,filtry do wody Kępno,filtry do wody sieradza,filtry do wody turek