Oferta

Demineralizacja metodą wymiany jonowej gwarantuje usunięcie z wody praktycznie wszystkich rozpuszczonych substancji. Metoda ta wymaga jednak rozbudowy instalacji o układy magazynowania i dystrybucji NaOH i HCl. Związki te służą do regeneracji złóż oraz do neutralizacji ścieków poregeneracyjnych.
Cząsteczki rozpuszczonych w wodzie soli, kwasów i zasad są zdysocjowane tzn. rozdzielone na dodatnio naładowane kationy i ujemnie naładowane aniony. Proces wymiany jonowej polega na wymianie jonów występujących w wodzie na jony wodoru lub wodorotlenku, które znajdują się na złożu. Kationy wymieniane są na wodór (H+), a aniony – na grupę wodorotlenową (OH-).
Proces jest odwracalny, a wymiana zachodzi w równoważnych ilościach.
Demineralizacja metodą wymiany jonowej może być przeprowadzona dwoma sposobami.
 

Demineralizacja w układzie dwóch kolumn.
Demineralizacja odbywa się w układzie dwóch kolumn, z których jedna wypełniona jest silnie kwasowym kationitem pracującym w cyklu wodorowym, druga – silnie zasadowym anionitem pracującym w cyklu wodorotlenowym. Kationy i aniony wymieniane są po kolei, tzn. na dwóch rozdzielonych stopniach (w dwóch kolumnach).
Po przepuszczeniu określonej ilości wody złoża jonitowe należy poddać regeneracji. Kationit regeneruje się 6% kwasem solnym HCl, który przechowywany jest w zbiorniku kwasu w formie zatężonej 33%. W wyniku procesu regeneracji kwasem powstają ścieki silnie kwaśne o pH 1 -2, zawierające także duże ilości jonów chlorkowych. Do regeneracji anionitu używa się wodorotlenku sodowego NaOH o stężeniu 4 – 6%. Zasada ta magazynowana jest w zbiornikach ługu o stężeniu 50%. W wyniku tej regeneracji powstają ścieki alkaliczne o pH 11 – 12.
 

Demineralizacja na złożu mieszanym.
Demineralizacja odbywa się w jednym zbiorniku wypełnionym złożem mieszanym, będącym specjalnie zestawioną kombinacją jonitów, składającą się z kationów silnie kwasowych i anionitów silnie zasadowych. Stosunek ilościowy kationitu do anionitu zależy od składu chemicznego roztworu. Wymiana jonowa na złożu mieszanym pozwala na uzyskanie wody o wysokiej jakości, która znacznie przewyższa jakość wody uzyskanej w wyniku destylacji lub wymiany jonowej na dwóch kolumnach. Przy wymianie na złożu mieszanym usuwany jest także rozpuszczony CO2 oraz krzemionka. Złoże kationitu, wchodzące w skład złoża mieszanego, jest regenerowane kwasem solnym, a złoże anionitu – wodorotlenkiem sodowym. Mieszanina ziarna jonitowego, dzięki zastosowaniu płukania przeciwprądowego, jest rozdzielana przed regeneracją. Z powodu różnicy ciężarów właściwych względnie cięższe złoże kationitowe pozostaje w dolnej części zbiornika, a lżejsze ziarna anionitu zbierają się w górnej części zbiornika jonitowego. Po regeneracji złoże poddaje się płukaniu i wreszcie na zakończenie ziarna są ponownie intensywnie mieszane przy użyciu wody i powietrza.
 


 
Kontakt
ul. Krotoszyńska 152
63-400 Ostrów Wlkp.
tel., fax: (62) 738 13 86
tel. serwis: 501 463 931
biuro@filtry-woda.pl
Realizacje
filtry do wody ostrów,filtry do wody pleszew,filtry do wody jarocin,filtry do wody kalisz,filtry do wody konin,filtry do wody krotoszyn,filtry do wody Kępno,filtry do wody sieradza,filtry do wody turek