Oferta

Zmiękczacze TAPWORKS NSTA 70 UD1

 

Najlepszy na europejskim rynku system zmiękczania wody!

Bezawaryjna praca oraz komfort użytkowania!

 

TAPWORKS NSTA 70 UD1 to profesjonalne zmiękczanie wody w oparciu o wymianę jonową, szczególnie polecane dla gospodarstw domowych.

 

Mocne strony urządzeń TAPWORKS NSTA 70 UD1:

• elektroniczne, logiczne sterowanie objętościowe

• wysokowydajne złoże filtracyjne

• panel cyfrowy z wyświetlaczem LCD

• stała kontrola parametrów pracy urządzenia (również przy pomocy łączy modemowych EASE/ESP)

• proporcjonalna regeneracja złoża jonowymiennego (uzależniona od stopnia zużycia żywicy)

• niskie koszty eksploatacyjne (obniżone ilości wody i soli, potrzebnych do regeneracji złoża)

• 24-godzinne podtrzymanie pamięci w przypadku braku prądu

• stały wskaźnik natężenia przepływu wody uzdatnionej

MODEL
Tapworks NSTA 70 UD1
Objętość złoża (dm3)
60

Rodzaj złoża

kationit silnie kwaśny
Maks. chwilowe natężenie przepływu (kotłownia wodna niskoparametrowa) m3/h
3,6

Maks. chwilowe natężenie przepływu (woda użytkowa dla gosp. domowych lub uzupełniającą dla układów chłodniczych) m3/h

5,0
Średnia pojemność jonowymienna m3x°f
395
Maks. wydajność dobowa w trybie automat. przy twardości resztkowej ≤ 1°dH i twardości wody surowej odpowiednio:
10°dH=17,8°f=178mgCaCO3/dm3=3,56 mval/dm3 (m3)
22,2
14°dH=24,9°f=249mgCaCO3/dm3=4,98 mval/dm3 (m3)
15,9
18°dH=32,1°f=321mgCaCO3/dm3=6,41 mval/dm3 (m3)
12,3
23°dH=40,9°f=8,19mgCaCO3/dm3=8,19 mval/dm3 (m3)
9,7
Maks. sumaryczny poziom żelaza Fe++ i manganu Mn++ (ppm)
2,2 bez gwarancji usunięcia
Uruchamianie regeneracji
na drodze objętościowej, na podstawie prognozowania, z systemem regeneracji wymuszonej
System regeneracji
przeciwprądowy
Przygotowanie solanki
z wody miękkiej
Maks. konsumpcja soli na 1 regenerację przy całkowitym zużyciu złoża (kg)
9,0
Bezwzględnie wymagany rodzaj soli regeneracyjnej
regeneracyjna sól w tabletkach PN 86/C-84081/01/02; DIN 19 604
Maks. chwilowe natężenie przepływu wody potrzebnej do regeneracji
0,69
11,50

Orientacyjna konsumpcja wody na 1 regenerację przy całkowitym zużyciu złoża dm3

280 - 340
Czas trwania regeneracji hh:mm

 

około 2:30

Min. i Maks. temperatura wody °C

4 - 49
Zasilanie elektryczne V/Hz
240/50

Pobór mocy (W):

- w czasie pracy

- w czasie regeneracji


<3
<15
Min. ciśnienie robocze (w czasie przepływu) [bar]
1,4

 

 

Karta katalogowa

 

Zmiękczacz dwuelementowy z głowicą RX
 

Przeznaczone do ochrony całych instalacji wodnych i urządzeń do nich podłączonych przed wytrącaniem się kamienia w domach jednorodzinnych, kotłowniach, restauracjach i myjniach samochodowych.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że zbiornik na sól do regeneracji znajduje się obok urządzenia.

 

Zmiękczacz eliminuje twardość wody, czyli sole wapnia i magnezu, które osadzając się (szczególnie pod wpływem temperatury) w urządzeniach gospodarstwa domowego i instalacji wodnej zwiększają ich awaryjność oraz zużycie energii.

 

Działanie Głowic RX oparte jest na nowoczesnej technologii obrotowych dysków ceramicznych. Dwa dyski ceramiczne, będące sercem sterownika, wykonane są z wysokiej jakości ceramiki, odpornej na ścieranie i korozję. Ta przełomowa technologia zapewnia doskonałe uszczelnienie wewnątrz sterownika a przez to długotrwałe i bezawaryjne jego działanie. Bypass - możliwość odłączenia głowicy bez konieczności zakręcania wody w instalacji.

 

 

LOGIX
20
30
40
50
Średnia zdolność jonowymienna [°F x m3]
96
144
192
288
Maksymalna zdolność jonowymienna [°F x m3]
140
210
280
420
Przepływ nominalny [m3/h]
1,3
1,5
1,7
1,9
Przepływ maksymalny [m3/h]
1,5
1,9
2,3
2,7
Spadek ciśnienia [bar]
0,4
0,4
0,5
0,5
Objętość żywicy [l]
20
30
40
50
Średnica przyłączy [cal]
1
1
1
1
Średnie zużycie soli na regenerację [kg]
3,5
5,9
7,3
8,7
Ciśnienie robocze [bar]
2,0 – 6,0
2,0 – 6,0
2,0 – 6,0
2,0 – 6,0

Wydajność pomiędzy regeneracjami

(dla wody o twardości 25°F]
3,8
5,8
7,8
9,8

Wartość pomiędzy regeneracjami

(dla wody o twardości 35°F)
2,7
4,1
5,5
6,9
Pojemność zbiornika na sól [l]
80
80
100
100
Wymiary zbiornika ciśnieniowego
8 x 35
10 x 44
10 x 54
12 x 52

 

Karta katalogowa

 

Zmiękczacz dwuelementowy z głowicą LOGIX

 

Dzięki zastosowaniu żywic jonowymiennych zmiękczacz usuwa z wody związki powodujące jej twardość. Charakteryzuje się wysoką sprawnością uzdatniania, działa bezobsługowo - proces płukania jest sterowany automatycznie. Zapewnia niezawodną i skuteczną eksploatacje żywic przez wiele lat.
 

Nowa konstrukcja głowicy sprawia, że jest ona niezawodna, prosta i ekonomiczna w obsłudze. Pozwala na bardzo efektywne wykorzystanie soli i wody przyczyniając się do znacznych oszczędności w stosunku do rozwiązań stosowanych do tej pory.
 

Układ Sterowania:
   • Pozwala na łatwe zaprogramowanie regeneracji w odstępach od 0,5 do 99 dni,
   • Nowa stylistyka zaworu zgodna z współczesnymi trendami wzornictwa przemysłowego,
   • Programowanie dotykowe ; wyświetlacz cyfrowy,
   • Nowy napęd przedłuża żywotność zaworu,
   • Dodatkowo szybkie, ręczne wywołanie natychmiastowej regeneracji poprzez wciśnięcie przycisku "regeneracja".

 

LOGIX
20
30
40
50
60
70
Średnia zdolność jonowymienna [°F x m3]
96
144
192
288
336
384
Maksymalna zdolność jonowymienna [°F x m3]
140
210
280
420
490
560
Przepływ nominalny [m3/h]
0,8
1,2
1,5
1,8
2,1
2,5
Przepływ maksymalny [m3/h]
1,5
1,9
2,2
2,6
3,1
3,5
Spadek ciśnienia [bar]
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
Objętość żywicy [l]
20
30
40
60
70
80
Średnica przyłączy [cal]
1
1
1
1
1
1
Średnie zużycie soli na regenerację [kg]
2,4
3,6
4,8
7,2
8,4
9,6

Ciśnienie robocze [bar]

2,0 - 6,0

Wydajność pomiędzy regeneracjami

(dla wody o twardości 25°F]
3,8
5,8
7,7
11,5
13,4
15,4

Wartość pomiędzy regeneracjami

(dla wody o twardości 35°F)
2,7
4,1
5,5
8,2
9,6
11,0
Objętość zbiornika soli [l]
30
75
75
100
100
100

 

Karta katalogowa

 

Zmiękczacz dwuelementowy z głowicą Performa

 

Dzięki zastosowaniu żywic jonowymiennych zmiękczacz usuwa z wody związki powodujące jej twardość. Charakteryzuje się wysoką sprawnością uzdatniania, działa bezobsługowo - proces płukania jest sterowany automatycznie. Zapewnia niezawodną i skuteczną eksploatacje żywic przez wiele lat.
Nowa konstrukcja głowicy sprawia, że jest ona niezawodna, prosta i ekonomiczna w obsłudze. Pozwala na bardzo efektywne wykorzystanie soli i wody przyczyniając się do znacznych oszczędności w stosunku do rozwiązań stosowanych do tej pory.


Układ sterowania:
• Pozwala na łatwe zaprogramowanie regeneracji w odstępach od 0,5 do 99 dni,
• Nowa stylistyka zaworu zgodna z współczesnymi trendami wzornictwa przemysłowego,
• Programowanie dotykowe ; wyświetlacz cyfrowy,
• Nowy napęd przedłuża żywotność zaworu,
• Dodatkowo szybkie, ręczne wywołanie natychmiastowej regeneracji poprzez wciśnięcie przycisku "regeneracja".

PERFORMA
100
130
180
210
Średnia zdolność jonowymienna [°F x m3]
480
624
864
1008
Maksymalna zdolność jonowymienna [°F x m3]
700
910
1260
1470
Przepływ nominalny [m3/h]
3,0
4,0
5,0
5,5
Przepływ maksymalny [m3/h]
4,2
5,0
5,5

5,7

Spadek ciśnienia [bar]
0,3
0,6
0,8
1,0
Objętość żywicy [l]
100
130
180
210
Średnica przyłącza [cal]
1
1
1
1
Średnie zużycie soli na regenerację [kg]
12
15,6
21,6

25,2

 

Karta katalogowa

 

Zmiękczacz dwuelementowy z głowicą MAGNUM


Urządzenie przeznaczone do ochrony całych instalacji wodnych i urządzeń do nich podłączonych przed wytrącaniem się kamienia w domach jednorodzinnych, kotłowniach, restauracjach i myjniach samochodowych.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że zbiornik na sól do regeneracji znajduje się obok urządzenia.
Zmiękczacz eliminuje twardość wody, czyli sole wapnia i magnezu, które osadzając się (szczególnie pod wpływem temperatury) w urządzeniach gospodarstwa domowego i instalacji wodnej zwiększają ich awaryjność oraz zużycie energii.
Możliwość wyboru mechanicznego lub elektronicznego zegara sterującego czyni Magnum najbardziej uniwersalnym zaworem do zastosowań przemysłowych, jakie są obecnie dostępne na rynku.
Wszystkie linie pilotujące są umieszczone wewnątrz bloku zaworu.
Może on być dowolnie programowany. Standardowo wyposażony jest w instalację zasilaną prądem o napięciu 12 V. Wszystkie zmienne zachowywane są w pamięci stałej. Na życzenie dostępna jest opcja w postaci baterii podtrzymującej zasilanie na wypadek zaniku zasilania.
Opcjonalny regulator ciśnienia zapewnia właściwe ciśnienie pracy niezbędne zarówno dla regeneracji współ- jak i przeciwprądowej.
Niskie opory przepływu dzięki modularnej konstrukcji, nowym uszczelnieniom, łożyskom zaworów o pełnym otwarciu.
Obejście wody surowej może być zainstalowane fabrycznie lub dokonane w późniejszym terminie. Pojedynczy moduł może nie posiadać obejścia.
 

 

 

 

Średnia zdolność jonowymienna [°F x m3]
624
864
1008
1140
2400
3360
4800
Maksymalna zdolność jonowymienna [°F x m3]
910
126
1470
2100
3500
4900
7000
Przepływ nominalny [m3/h]
3,9
4,9
5,8
8,1
13,5
18,9
22
Przepływ maksymalny [m3/h]
5,2
7,2
8,4

12

20
22
22
Spadek ciśnienia [bar]
0,2
0,2
0,3
0,4
0,6
1,0
1,5
Objętość żywicy [l]
130
180
210
300
500
700
1000
Średnica przyłącza [cal]
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
Objętość zbiornika soli [l]
190
340
340

460

460
670
970

 

Karta katalogowa

 


 
Kontakt
ul. Krotoszyńska 152
63-400 Ostrów Wlkp.
tel., fax: (62) 738 13 86
tel. serwis: 501 463 931
biuro@filtry-woda.pl
Realizacje
filtry do wody ostrów,filtry do wody pleszew,filtry do wody jarocin,filtry do wody kalisz,filtry do wody konin,filtry do wody krotoszyn,filtry do wody Kępno,filtry do wody sieradza,filtry do wody turek